Zeměchvály

Základní článek Hnutí Brontosaurus

Myšlenka na měsíc

Myšlenka na měsíc ÚNOR

Únor
„Nejste budoucnost, jste přítomnost,“
„Vy, drazí mladí, nejste budoucnost – všem se líbí říkat, že jste budoucností – vy však jste přítomnost; nejste budoucnost Boha, jste Boží teď. On vás svolává a volá ve vašich komunitách a obcích, abyste šli a vyhledali prarodiče, dospělé, postavili se na nohy, chopili se společně s nimi slova a uskutečňovali přání, které měl Pán ve vztahu k vám…

Myšlenka na měsíc LEDEN

Leden
Papež František často mluví o tom, že modlitba jednoduše znamená postavit se před Boha. Co byste řekl lidem, kteří namítají, že na něco takového nemají čas?
„Myslím, že si stále najdeme čas na mnoho jiných věcí – přečíst si noviny nebo knihu, podívat se na film. Čas se vždycky najde, je to spíš otázka rozhodnutí. Není nutné si myslet, že by modlitba vyžadovala spoustu času.…

Myšlenka na měsíc ČERVENEC

Pane, učiň nás nástrojem svého pokoje.
Ať dokážeme rozpoznávat zlo, které se vkrádá do komunikace, která nevytváří společenství.
Ať jsme schopni odstranit jedovatost ze svého posuzování.
Pomoz nám hovořit o druhých jako o svých bratřích a sestrách.
Ty, jenž jsi věrný a důvěryhodný, dej, ať jsou naše slova semínky dobra pro tento svět:
kde je hluk, ať se cvičíme v naslouchání,
kde je…

Myšlenka na měsíc KVĚTEN

„Všichni máme společné to, že se chceme snažit o dobro – konkrétní podoby pak už jsou mezi námi třebas různé. To, co chceme předávat je, že snaha o dobro má smysl. A že tato snaha je nezávislá na okolnostech a ať už je dobře nebo zle, z nás bude stále znít radost a chvála. To je ostatně podle mě hlavní vůně, kterou sv. František šířil. A v duchu františkánském bych si nedával velké cíle…

Myšlenka na měsíc DUBEN

„Když se spojí vytrvalost s odvahou, tak se dokážou velikánský věci.“

Max Kašparů 2016: Muž a strach (5/5) (přednáška online)

Myšlenka na měsíc BŘEZEN

Březen
Milí mladí, je mnoho lidí, kteří Vás nemají rádi a chtějí Vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme bránit naši svobodu! Bůh nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět Vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své…

Myšlenka na měsíc PROSINEC

Prosinec
Buď zapálený/á, aktivní a vytrvalý/á !

Jakub 1:22 „Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači…“
Když Nehemjáš poprvé spatřil zříceniny Jeruzaléma, zaplakal. Poté si vyhrnul rukávy a pustil se do práce. Navzdory ohromující nepřízni a neúnavné opozici obnovil hradby za pouhých padesát dva dnů. Jak je to možné? Protože to byla jeho vize a jeho vášeň!
Máš strach…

Myšlenka na měsíc ŘÍJEN

Říjen
Tento podzimní měsíc nám kromě padajícího listí přináší i sklizeň úrody, slaví se posvícení (na Moravě hody, ve Slezsku krmáš, na býv. německé jižní Moravě kiritog, z německého Kirtag), začíná vysokoškolákům akademický rok a dny se krátí.
Letos se opět konají říjnové volby, tentokrát do Parlamentu ČR. Pro někoho volby nic neznamenají a ignoruje je a pro někoho je to svátek. Přece…

Myšlenka na měsíc ZÁŘÍ

ZÁŘÍ
Staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij, což znamená „za říje“, odvozování od slunečního záření je pouze lidovou etymologií. Mnoho jazyků (včetně většiny slovanských) převzalo jeho latinský název september.

Měsíc září má spousta z nás spojené s koncem léta a začátkem podzimu.
Studentům začíná škola (kromě vysokoškoláků, kterým začíná semestr později) a rodiče si…

Myšlenka na měsíc ČERVENEC

ČERVENEC
Červenec je především letní a prázdninový měsíc, kdy většina studentů tráví svůj čas různými aktivitami a pracující zase mají volno či dovolené a odpočívají.
Je to taky období, kdy Brontosaurus nejvíc ožívá a prožívá. Koná s první část PsBéček (Prázdnin pro Brontosaura) na kterých každý najde zážitkový program a u pracovně-prožitkových akcí je i proložen dobrovolnickou prací na…