Zeměchvály

Základní článek Hnutí Brontosaurus

Myšlenka na měsíc ÚNOR

Únor

„Nejste budoucnost, jste přítomnost,“

Vy, drazí mladí, nejste budoucnost – všem se líbí říkat, že jste budoucností – vy však jste přítomnost; nejste budoucnost Boha, jste Boží teď. On vás svolává a volá ve vašich komunitách a obcích, abyste šli a vyhledali prarodiče, dospělé, postavili se na nohy, chopili se společně s nimi slova a uskutečňovali přání, které měl Pán ve vztahu k vám.

Ne zítra, nýbrž teď, protože tam, kde je váš poklad, bude i vaše srdce (srov. Mt 6,); to, co roznítí vaši lásku, uchvátí nejen vaši představivost, ale zapojí všechno. Bude tím, co vám umožní ráno vstát a pobídne ve chvílích únavy, zlomí vám srdce a naplní vás úžasem, radostí a vděčností. Vnímejte, že máte poslání, a zamilujte si je; na tom všechno závisí.  Můžeme mít všechno, ale chybí-li nadchnutí lásky, chybí všechno. Dovolme Pánu, aby nám umožnil se zamilovat!

(Z kázání papeže Františka na nedělní mši v Panamě na SDM 2019)
Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28894

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE z nedělní mše svaté – 27. ledna 2019, Panama
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28892