Zeměchvály

Základní článek Hnutí Brontosaurus

Myšlenka na měsíc BŘEZEN

Březen

Milí mladí, je mnoho lidí, kteří Vás nemají rádi a chtějí Vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme bránit naši svobodu! Bůh nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět Vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti rozhodovat druhé. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření. Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená dějiny.

(slova papeže Františka na Světovém dni mládeže v Krakově v r. 2016)

http://renergy.com/wp-content/uploads/2015/03/renergy-organic-waste-sortation.jpg