Zeměchvály

Základní článek Hnutí Brontosaurus

Myšlenka na měsíc KVĚTEN

„Všichni máme společné to, že se chceme snažit o dobro – konkrétní podoby pak už jsou mezi námi třebas různé. To, co chceme předávat je, že snaha o dobro má smysl. A že tato snaha je nezávislá na okolnostech a ať už je dobře nebo zle, z nás bude stále znít radost a chvála. To je ostatně podle mě hlavní vůně, kterou sv. František šířil. A v duchu františkánském bych si nedával velké cíle typu “prosytit někoho něčím”. Jsme brontosauří článek, tak se s tím spokojme. Naše cílovka jsou mladí lidé. Ti nakonec možná nejvíc potřebují naději a nasměrování v životě. Nasměrování k dobru a chvále.“

Dan, expředseda Zeměchval, výňatek z přípravného dokumentu Valné hromady 2018