Zeměchvály

Základní článek Hnutí Brontosaurus

Zakládací setkání Zeměchval (11. – 12. 8. 2007)

Už jsou to 4 roky co pod patronem ZČ Baobab pořádáme letní tábory s tematikou ,,odkazu sv.Františka“ – tematikou se odlišujeme od tohoto ZČ, což nás přivedlo k myšlence založit svůj vlastní ZČ, touto myšlenkou jsme se zaobírali přes 2 roky.

Založení jsme pořád odkládali, proto jsme si museli dát ultimátum a tímto časem se stal 12. srpen 2007 na svátek sv. Kláry (současnice sv. Františka s podobným způsobem života). Z hlediska toho, že zakládající členové pochází od východu až na západ naší vlasti, je trochu komplikovanější komunikace i místo působnosti. Po dlouhých diskuzích jsme zůstali se sídlem v Jeseníku, ale aktivity budeme rozvíjet i na dalších místech nejen ve Slezsku. Pro název jsme měli taktéž několik variant – dva nejlepší FRAPPE a Zeměchvály se strhl boj, který to název by byl nejvhodnější. Nakonec jsme se poptali přátel z Brontosaura a zvítězil neologismus Zeměchvály (jeden náš tábor už tento název nesl).

Na samotné zakládání nebylo moc času, jelikož jsme chtěli stihnout další akce (křížová cesta ve Zlatých Horách, historický Bál na Tančírně, svěcení Božích Muk…) V sobotu dorazili poslední zakládající členové, někteří z nás byli dopoledne na křížové cestě. Po odpolední rozpravě a upřesnění činnosti jsme odjeli na Bál, kde jsme tancovali až do rána, v noci nás ještě čekal přesun do Vlčic na přespání, v neděli na místní mši, a pak trajdá rovnou do Jesu na oběd do pizzerie, kde jsme se upsali na zakládající listinu 17 minut před odjezdem autobusu na svěcení.
Pro dnešek by to mohlo stačit nebo co myslíte? …

Diego