Zeměchvály

Základní článek Hnutí Brontosaurus

Ve stejném okamžiku (17. – 19. 10. 2014)

Článek od organizátorky Kukličky.

ZATÍMCO chystáme večeři, účastníci se blíží k tajemné bráně.
U ní ZÁROVEŇ zazvonili na spousty zvonků a vrata brány se dala do pohybu.
Tajemství okamžiků se otevírá. Čtvrtá víkendovka v Hájku začíná.

Sobotní dopoledne a část odpoledne patřily práci. Okolo klášterní zdi se rozmohlo křákoví, které bylo třeba vylámat, vystříhat, vysekat, vyřezat, vyrýpat, vykopat, zkrátka vymýtit. Destrukční činnost se zdařila měrou vrchovatou. Lze-li nazvat šest hodin chvílí, tak V CUKU LETU bylo hotovo.

NAJEDNOU jsme se octli v ohrožení života. V Hájku se objevila bomba. Hrozilo, že v případě nevhodného zacházení exploduje. Naštěstí se podařilo bombu za pomoci indicií a dokonalé logické dedukce přítomných zneškodnit a my si mohli říct, že PRÁVĚ TEĎ jsme unikli nejhoršímu.

V útrobách nefunkční nálože bylo nalezeno množství budíků s názvy států a nařízeným tamním časem. Budíky jsme si rozdělili a TADY A TEĎ jsme se pustili do výtvarného znázornění dění TAM A TEĎ.
Ani při sledování televizních novin bychom se nedozvěděli tolik o aktuálním dění ve světě, jako při následující prezentaci obrázků. Dozvěděli jsme se, že VE STEJNÉM OKAMŽIKU, kdy společně sedíme kolem stolu, na Madagaskaru uškrtil had ženu, na Jamajce si turisté lebedí na pláži, v Somálsku stojí hladovějící frontu na jídlo, na Novém Zélandu slečna spí blaženým spánkem, v Sýrii dopadají bomby na město a v Irsku lidé zvesela tančí národní tance.
Co se asi dělo ve světě, PRÁVĚ KDYŽ jsme večer zpívali kolem krbu?

Neděle nás zastihla svěží a odpočaté, pravá chvíle na další tvůrčí činnost. Co třeba připravit si scénku včetně hudby a zpěvu podle písně American Dream od Casting Crowns? A tak V JEDNU CHVÍLI někteří překládají text, jiní připravují hudbu, další trénují svůj pěvecký či herecký um, aby to vše o hodinu později předvedli V JEDEN MOMENT. Publiku se dostalo nezapomenutelného kulturního zážitku.

Čas uplynul velmi rychle, V TU RÁNU spěcháme na vlak.

Děkujeme všem účastníkům za krásný víkend a těšíme se na ně i nové zájemce na další víkendovce v Hájku.

Napsala, V TÉTO CHVÍLI hádejte co dělající,
Kuklička.