Zeměchvály

Základní článek Hnutí Brontosaurus

Cesta králů Země (5. – 15. 8. 2008)

Pokus o hledání toho, co znamená být „králem Země“ – přitom se nám podařilo vyspravit Stezku Vincenze Priessnitze haťovými chodníky a pokosit vzácnou horskou louku na Zlatém chlumu.